Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí
Giới thiệu công ty

      Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyên nghiệp hóa hoạt động, chuyên môn hóa ngành nghề, năm 2009, lãnh đạo Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí đã quyết định thành lập một công ty thành viên mang tên Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí, với tầm hoạt động rộng và qui mô.
 

Các hoạt động chính:

  • Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về ngành lạnh công nghiệp như kho lạnh, hệ thống lạnh, hệ thống Điều hòa không khí, Chiller, Máy làm đá ống…
  • Tổ chức thi công đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.
  • Đảm bảo công trình thi công đúng tiến độ, bàn giao cho khách hàng đúng chất lượng như cam kết.

    Bước vào thời kỳ đổi mới cả nước hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty Kỹ Thuật Công Trình Hưng Trí sẽ cùng Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí quyết tâm phát triển bền vững bằng mọi nguồn lực, duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tiếp tục góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp đối tác.